DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO ŁOMŻYŃSKIEGO KLASTRA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Link: Deklaracja Członkowska

laptop

Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej

Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.