Klaster jest siecią współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynku.

Klastry w Województwie Podlaskim:

http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Katalogi/Katalog_klastry_podlaskie.pdf

Region Łomżyński posiada potencjał do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej. Dostrzegając korzyści wynikające z zacieśniania współpracy, a w szczególności uznając za wartościową koncepcję zorganizowania klastra, dnia 22 listopada 2013 roku w Łomży podmioty ekonomii społecznej, w tym: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz organizacje wsparcia biznesu i nauki podjęły inicjatywę powołania Stowarzyszenia „Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

 Inicjatywa zrzesza podmioty z obszaru Subregionu Łomżyńskiego:
 1. Spółdzielnię Socjalną ALEXIS,
 2. Spółdzielnię Socjalną ARLEKIN,
 3. Spółdzielnię Socjalną DELTA,
 4. Stowarzyszenie Edukacyjno-Ekologiczne ED&ECO,
 5. Fundację Obywatele Grajewa,
 6. Fundację Wspierania Przedsiębiorczości GARUDA,
 7. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie HORYZONTY,
 8. Spółdzielnię Socjalną KoFiSport,
 9. Fundację Inkubator Ludzi Biznesu,
 10. Fundację Janka Muzykanta,
 11. Uczelnię Jańskiego w Łomży,
 12. Fundację Narwiańską,
 13. Spółdzielnię Socjalną NETLAJT,
 14. Łomżyńską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży,
 15. Spółdzielnię Socjalną POEZJA SMAKU,
 16. Spółdzielnię Socjalną SPIŻARNIA

 ★ Czytaj więcej o Łomżyńskiem Klastrze Ekonomii Społecznej ★

Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.